Huurhulp voor laagste inkomens Zwolle en Kampen

Vier woningcorporaties in Zwolle en Kampen gaan dit jaar nog meerdere huurwoningen goedkoop aanbieden. Ook worden huurverhogingen beperkt: de maximaal toegestane huurverhoging wordt niet doorgevoerd. Naast het matigen van de huren, komt er mogelijk een tijdelijk woonlastenfonds, bedoelt om de allerlaatste inkomens te helpen. Ook onderzoekt Sociale Zaken van de gemeente de optie om vaste laten van mensen met een uitkering vrijwillig in te houden. Aanleiding voor deze plannen is het feit dat lage inkomens steeds meer moeite hebben de vaste lasten te betalen. Voornaamste obstakels zijn stijgende huren, stagnatie op de woningmarkt, flexibilisering van arbeid en de economische crisis.

Bron: De Stentor