Huizenmarkt Overijssel en Gelderland in de lift

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er flink meer woningen zijn verkocht tot en met het derde kwartaal van 2014 dan het jaar ervoor. Als deze lijn zich voortzet is er voor het eerst sinds 2012 een stijging in zowel het aantal verkochte huizen als de totale waarde van de verkochte huizen. Het lijkt erop dat de gemiddelde verkoopprijs in Overijssel en Gelderland voor het eerst sinds 2008 stijgt.

Het valt te bezien of de stijging structureel is. Het is met veel maatregelen geprobeerd om de woningmarkt een impuls te geven. Voorbeelden zijn de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling. De regeling wordt ingeperkt in 2015. Daarnaast wordt het lastiger een eigen woning te financieren door aanscherping van de hypotheeknormen. Het nieuwe jaar zal uitwijzen welke effecten dit zal hebben op de huizenverkoop.

Bron: Tubantia.nl